Perjalanan 2015

sunway-1

Tahun 2015 tinggal beberapa jam lagi ditinggalkan. Ada banyak hal telah dilewati dan dijalani. Ibarat berjalan, tidak semua berlangsung mulus. Terkadang jalan menurun, menanjak, berkelok, dan berhenti sesaat harus dilakoni. Bahkan, ada kejutan yang benar-benar membuat terkejut, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Hanya puji syukur yang dapat dipanjatkan kepadaNya. Zat yang Maha Agung dan Bijaksana.

Sambil ‘menengok’ apa yang telah dilakukan dan dicapai, beberapa hal masih belum dituntaskan. Mudah-mudahan di tahun depan tunai terbayar.

Berbagai perjumpaan intelektual dalam perjalanan di tahun 2015, semakin mengukuhkan bahwa tak ada yang sia-sia jika kita mau menjalaninya. Perjalanan ‘fisik’ yang sesungguhnya ke Mancanegara, membuat diri ini semakin yakin bahwa ilmu yang diperoleh tak ada apa-apanya. Dengan kata lain, masih perlu belajar dan belajar.

Berikut abstrak makalah yang makalahnya dipresentasikan sepanjang tahun 2015.

Tracing the strategies of tourism promotion in the Netherlands East Indies, 1908-1941 (4th Annual Southeast Asian Studies Symposium, University of Oxford, Sunway University, Malaysia, March 2015)

Not many people are aware that actually modern tourism in Indonesia already commenced during the Dutch colonial era in early the twentieth century. Meanwhile few have studied of tourism in the Netherlands East Indies. In 1908, the Netherlands East Indies government established the Vereeniging Toeristenverkeer (Association of Tourist Traffic) in Weltevreden, Batavia (now Jakarta). This semi official body constituted an aasociation of state and private enterprises handling the matter of tourism in the Netherlands East Indies. One of this organization goal was to promote the tourism in the Netherlands East Indies. By using the official documents, annual reports, newspapers, magazines, guidebooks, travelogues from the period, we can trace which strategy of tourism promotion they used. We can also trace the medium, various forms of promotion that disseminated both domestic and overseas. This study shows that we should study it because it can help to understand the strategy of tourism promotion in Indonesia today.

 Indië in de ogen van Javanen (Kongres Studi Belanda, Universitas Indonesia, April 2015)

Reisverhalen en andere soortgelijke werken zijn historische bronnen die we ook kunnen gebruiken naast de officiële archieven van de overheid. Als primaire bron zijn de officiële archieven te formeel en te droog. Ze zijn niet voldoende om een diepgaande beschrijving te geven. Daarom is het gebruik van reisverhalen wel nuttig, vooral om een levendig beeld van Nederlands-Indië te geven.

Er bestaat een groot aantal reisverslagen die in de negentiende en twintigste eeuw gemaakt zijn door bezoekers aan Nederlands-Indië. Deze reiservaringen zijn meestal door Nederlanders of andere buitenlanders gepubliceerd. Er bestaan niet veel reisverslagen van inheemse reizigers. Uitzonderingen vormen de reisverslagen van Raden Mas Ario Poerwolelono alias Tjondronegoro (circa 1836-1885) die tussen 1860-1875 over Java reisde, en die van Raden Mas Haryo Soerjosoeparto (1885-1944) die in 1913 een paar grote steden in Indië bezocht. Deze verslagen zijn oorspronkelijk in het Javaans geschreven. In 2013 en 2014 verschijnen de Nederlandse vertalingen hiervan. Hoe deze twee Javaanse edelmannen de Nederlands-Indische cultuur en hun eigen land beschreven wordt in dit artikel besproken.

Leiden-lezing

Indonesische grondleggers op zoek naar Identiteit (Negentiende Colloquium Neerlandicum, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 17-21 augustus 2015 Universiteit Leiden)

Soekarno (1901-1970) en Mohammad Hatta (1902-1980) waren twee Indonesische grondleggers die met het Nederlands te maken hadden. Ze behoorden tot de neo-prijaji, de moderne Indonesische elite (Van Niel 1960), maar hadden verschillende culturele achtergronden en politieke oriëntaties. In deze bijdrage zal worden onderzocht hoe zij het Nederlands gebruikten om de identiteit van de Indonesische natie te vormen, en wat de invloed van het Nederlands was op de identiteit die ze hadden gevormd.

Geanalyseerd worden hun biografieën, autobiografieën, brieven en publicaties uit het jaren twintig en dertig van vorige eeuw. Ook wordt gekeken naar archiefstukken en kranten uit die periode.Met behulp van het begrip culturele identiteit wordt aangetoond dat het Nederlands voor hen  ‘de poort’ naar moderniteit en vooruitgang was. Met de beheersing van het Nederlands die ze tijdens hun opleiding opdeden, zochten ze naar de identiteit van de Indonesische natie en gaven deze vorm. Ze creëerden een nationaal zelfbeeld die we als dynamisch project kunnen beschouwen.

Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih banyak perjalanan yang harus dijalani.

Terima kasih kepada keluargaku tercinta yang telah mendukung sepenuhnya.

Semoga Allah memberikan rahmat dan berkah untuk kita semua.

Dien, Dan, Nai, dan calon anggota baru The Sunjayadi.

I Love You.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *